September 13, 2023

Skåne Ventures dubblar kapitaltillgången - innebär ökade möjligheter för investerare och startups

Skåne Ventures dubblar kapitaltillgången - innebär ökade möjligheter för investerare och startups

Malmö, 13 September 2023

 

De skånska inkubatorerna Minc, Ideon Innovation, Hetch och Krinova bildar tillsammans en ny investeringsstruktur, Skåne Ventures, för att främja investeringar i tidiga startups i hela regionen. Samarbetet innebär att det investeringskapitalet kommer att vara det dubbla, 55 MSEK, jämfört med Mincs tidigare investeringsstruktur Fast Track Capital 3 (26 MSEK).

 

Skåne Ventures är en sammanslutning av offentligfinansierade, framgångsrika aktörer inom innovation och affärsutveckling i Skåne. Genom kombinerade resurser och expertis ska de identifiera lovande startups och investerare som är intresserade av att stödja och investera i dessa, och därmed bidra till tillväxt och innovation.


Hur kommer det sig att Skåne Ventures drar till sig mer kapital än tidigare strukturer?

“Det är en kombination av att vi dels beslutat öka investeringsbeloppet till de startups som deltar, samt att vi blir fler inkubatorer som går samman och därmed kommer vi kunna erbjuda fler startups att investera i. Vårt mål är att ta in 50-55 MSEK totalt och vi har redan flera investerare som har tecknat sig, både nya investerare och dels investerare som även är med i tidigare strukturer”, säger Ida Herbertsson, Portfolio Manager för Fast Track Capital & Skåne Ventures på Minc.

Varför är det relevant att investera i startups som är i tidig fas?

“De flesta branscher har behov av nya idéer och lösningar för att vara konkurrenskraftiga. Samhället i stort behöver effektiviseras för att möta en ökande befolkning med behov av till exempel livsmedel och vård. Vi står för ett brett startfält av startups vars idéer kan stärka både industri och välfärd, och därför är de också attraktiva för investerare.

I samverkan kan vi tillsammans utveckla ett investeringsekosystem med större upptagningsområde och som bidrar till bättre förutsättningar för startups i tidig fas. Med en relativt liten investering kan startups få andningsutrymme att fokusera på rätt saker som affärsutveckling och tillväxt istället för att ödsla för mycket energi på att jaga större kapital direkt. 

Vi aktörer bakom Skåne Ventures är övertygade om att den här investeringsstrukturen och en ökad samverkan där våra specifika kompetenser når fler skånska startups, kommer utgöra en stark och hållbar plattform för framgångsrika investeringar", säger Daniel Persson, Vd för Minc.

Under september månad kommer Skåne Ventures att hålla både fysiska och digitala informationsträffar för potentiella investerare. Dessa möten kommer att ge en översikt över Skåne Ventures och de möjligheter som finns att bli en del av detta spännande nätverk. Genom att gå in som investerare i Skåne Ventures får man möjligheten att vara med och forma framtidens innovativa företag och bidra till regionens tillväxt.


About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

Validate Before You Build: Must-Know Steps for Early-Stage Startup Founders (from Minc’s Sprint Program)
Kickstart your startup journey: How Minc's Sprint Program empowers early-stage entrepreneurs
Ny accelerator på Minc ska stötta tillväxten i spelindustrin 
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →