October 11, 2021

Mincs nya satsning - Minc Scale

Mincs nya satsning - Minc Scale

Grattis Malmö! Idag lanseras Minc Scale - Malmös nya startup community för stadens bästa bolag i tillväxtfas. Ett initiativ för att hjälpa startups med globala ambitioner till nästa steg i deras utveckling. Minc Scale erbjuder finansieringshjälp, expert coaching, nätverk, events och mentorsprogram.

"Vi ser en tydlig trend att det blir allt tuffare konkurrenssituation på den internationella tech-marknaden och tror därför att erfarenhetsutbyte mellan startups och scaleups och att MINC använder hela sitt strukturkapital för att stötta startups på deras resa mot att bemästra det nya landskapet som Scale up" - Per Ögren, Head of Minc Scale

Under de snart 20 år Minc har varit verksamma som ett Startup hus har över 250 bolag lämnat huset och över 1000 arbetstillfällena skapats. Dessa erfarna entreprenörer vi nu vill engagera i ett gemensamt community med startups i tillväxt fas.

Kriterier för att kvalificera sig till Minc scale är finansiering på över sex månader, en återkommande försäljning och en skalbar teknisk produkt som den lokala marknaden har visat betalningsvilja för.

Phases for Minc Scale startups.

Minc Scale kommer ta in löpande ansökningar av både startups och mentorer och samla alla i ett gruppindelat digital community för att sätta fokus och samla startups i de utmaningarna det står inför tillsammans men även kommer det fysiska möterna

Minc Scale ligger väl i fas med Mincs vision att bygga ett Startup District - ett område som samlar Malmös teknikföretag i olika tillväxtfaser och som möjliggör för Mincsföretagen att fortsatta växa inom med närhet till Mincs community och nu också Minc Scale.

"Vi ser detta som startskottet för ett nytt och livaktigt Scaleup community i Malmö. Vi ser att bolagen gärna stannar kvar och växer i det befintliga Minchuset - men det är nu helt fullt" - Per Ögren, Head of Minc Scale.

Läs mer om Minc Scale här: https://www.minc.se/minc-scale

About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

Kickstart your startup journey: How Minc's Sprint Program empowers early-stage entrepreneurs
Ny accelerator på Minc ska stötta tillväxten i spelindustrin 
The winners of Minc Innovation Challenge 2021!
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →