September 27, 2021

Minc verified as the first sustainable incubator in the world

Minc verified as the first sustainable incubator in the world

This September Minc got verified according to the newest ISO-standard 26000 that incorporates social, environmental and economical sustainability in the business operations. It means that both Minc and the startups getting support in building their businesses at Minc now have a transparent and solid ground for making sustainability and growth go hand in hand.

“We are so proud of this achievement of being the first incubator in the world to be verified as working sustainable, both for Minc, but also for the entrepreneurship in Sweden” says Karin Lintrup, Head of Sustainability at Minc.

ISO 26000 is an international standard that provides guidance for organizations to set up, implement and monitor their Social Responsibility. Sweden has, as the first and only country in the world, ratified the standard for including the UN sustainable development goals (SDG:s) with a self-declaration.

Receiving the verification means that Minc can be considered as one of the leading Startup houses in Europe when it comes to sustainability. It is within Mincs vision, mission and sustainability strategy to systematically work with Equality, Agenda 2030 and Diversity & Inclusion. The ambition with the standard is to improve the understanding of sustainability and to inspire other companies to follow Mincs example.

A verification by ISO 26000 can only be done by a company accredited by Swedac. Read VERIFY Agency Sweden’s evaluation and assessment here and the ISO 26000 self-declaration here. ‍

Minc The Startup House in Malmö

Minc The Startup House in MalmöSwedish version:

Minc verifierade som den första hållbara inkubatorn i världen

I september blev Minc först i världen att verifieras i enlighet med den senaste ISO-standarden 26000 som innefattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det betyder att både Minc och startup-bolagen får stöd i att utveckla sin verksamhet utifrån en transparent och stabil grund som möjliggör att hållbarhet och tillväxt går hand i hand.

“Vi är så stolta över att vi nu blivit verifierade som den första hållbara inkubatorn i världen - det betyder mycket för för Minc men framförallt för entreprenörskapet i Sverige” säger Karin Lintrup, hållbarhetsansvarig på Minc.

ISO 26000 är en internationell standard som ger vägledning för verksamheter att sätta upp, implementera och följa sitt arbete med social hållbarhet. Sverige har, som det första och enda landet i världen, ratificerat standarden som inkluderar av FN:s hållbarhetsmål (SDG:s) utifrån självdeklaration.

Verifikationen betyder att Minc kan anses som ett av de ledande startup-husen i Europa inom hållbarhet. Det ligger inom Mincs vision, uppdrag och hållbarhetsstrategi att systematiskt arbeta med jämställdhet, Agenda 2030, mångfald och inkludering. Ambitionen med standarden är att förbättra och utveckla kunskapen kring hållbarhet och inspirera andra verksamheter att följa Minc exempel.

En verifiering enligt ISO 26000 görs av företag som ackrediterats av Swedac. Här går det att läsa VERIFYs bedömning och utlåtande som verifierat Minc och här finns ISO 26000 självdeklarationen från Minc.

About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

Ny accelerator på Minc ska stötta tillväxten i spelindustrin 
The winners of Minc Innovation Challenge 2021!
Three important tools when digging for gold
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →