April 3, 2024

Miljonregn till skånska startups

Miljonregn till skånska startups

I fjol gick de skånska och topprankade inkubatorerna Minc, Ideon Science Park, Hetch och Krinova ihop och bildade Skåne Ventures, som blir en av Sveriges största investeringsstrukturer för investeringar i tidiga startups. Trots utmaningarna att resa kapital i ett betydligt tuffare världsläge har de i den första stängningen rest 33,6 miljoner kronor i investeringskapital som ska investeras i startups under de kommande två och ett halvt åren.

“De senaste tre åren har varit ett stålbad för entreprenörerna vars tillgång på kapital har hämmats av Covid, kriget i Ukraina och den följande lågkonjunkturen. Med ett starkt Skåne Ventures kan vi äntligen blicka framåt igen och tillsammans skapa goda förutsättningar för nästa generations bolag”, säger Daniel Persson, VD på Minc.


OM SKÅNE VENTURES
Hälften av Skåne Ventures investeringskapital kommer från fler än 70 av de mest framträdande privata investerarna, främst affärsänglar, i regionen. Det statliga riskkapitalbolaget Saminvest går in som ankarinvesterare med motsvarande belopp. Genom kombinerade resurser och expertis ska inkubatorerna identifiera lovande startups och även nå fler investerare som är intresserade av att stödja och investera i nya bolag, och därmed bidra till tillväxt och innovation.

Syftet med Skåne Ventures är att skapa fler tillväxtbolag i regionen och generera finansiell avkastning för investerarna. Skåne Ventures vision är dessutom att bidra till en mer hållbar, jämställd och innovativ värld och alla potentiella bolagsinvesteringar kommer att bedömas även utifrån detta i investeringsprocessen och ägarstyrningen. De första investeringarna planeras ske under det andra kvartalet 2024. Inom sex månader, om vi upplever att där finns ett ytterligare intresse bland investerare, så kan vi överväga möjligheten att låta fler ansluta sig till Skåne Ventures i en eventuell andra stängning.

”Vi är oerhört stolta över att både privata och offentliga investerare slutit upp för Skåne Ventures, inte minst med stort engagemang och expertis” säger Ida Herbertsson, ansvarig för investeringsstrukturerna på Minc, en av de fyra skånska inkubatorer som står bakom satsningen.

”Vi gläds åt att vara med som ankarinvesterare och ytterligare förstärka ekosystemet i södra Sverige så att lovande bolag får bättre möjligheter att växa. Det är särskilt glädjande att Minc, Ideon Innovation, Hetch och Krinova samarbetar kring affärsängelprogrammet, vilket vi tror kommer att skapa fina synergier.” säger Magnus Skåninger, VD på Saminvest.


VARFÖR INVESTERINGAR I TIDIG FAS?

Tidiga investeringar i innovativa startups är avgörande för att främja nytänkande och innovation, vilket i sin tur behövs för att företag i etablerade branscher ska förbli konkurrenskraftiga och för att nya branscher ska kunna växa fram. I ljuset av samhällets ökade behov av nya tjänster och effektivitet, till exempel inom livsmedel och vård, utgör startups en viktig källa till innovation som kan stärka näringsliv, välfärdssystem och medborgare. Innovativa startups med tillväxtpotential är därför attraktiva för investerare som strävar efter avkastning, långsiktig tillväxt och positiv samhällspåverkan. 

VAD KAN MAN FÖRVÄNTA SIG SOM ENTREPRENÖR?

Skånska innovativa bolag i tidig fas med produkter eller tjänster som är testade mot marknaden samt innehar en internationellt skalbar affärsmodell, kan bli aktuella för investering från Skåne Ventures. Utöver investeringar på 500 000 kronor får bolagen tillgång till bland annat affärscoaching, rekryteringsstöd, nätverk och branschexpertis av de medverkande inkubatorerna och investerarna. Genom investering och stöd från Skåne Ventures kan bolagen inledningsvis fokusera mer på sin utveckling och mindre på att jaga kapital.

För mer information om Skåne Ventures, vänligen kontakta:

Ida Herbertsson

Head of Skåne Ventures
E-post: ida@minc.se

Telefonnummer: 0709 130 822

Om Minc:

Minc är en ledande och topprankad inkubator och startup-hus i Malmö, som stödjer och accelererar tillväxten av innovativa företag. Genom att erbjuda expertis, nätverk och resurser hjälper Minc entreprenörer att förverkliga sina affärsidéer och nå framgång på den globala marknaden.

________

För mer information, vänligen kontakta:

Sanna Lindberg

Head of Marketing and Communications

E-post: sanna@minc.se

Telefonnummer: 0738 484 697

About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

The winners of Minc Innovation Challenge 2021!
Three important tools when digging for gold
Tech_its_me: The internet, coding flags and everything in between
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →