December 10, 2020

Malmö Tourism Accelerator: Digital betalning - det nya normala?

Malmö Tourism Accelerator: Digital betalning - det nya normala?

Guest: Malmö Tourism Accelerator, Per Ögren.

Kraven på social distansering fortsätter och det sätter näringen på prov. En digital förflyttning krävs och kommunikation och verktyg som efterlever dessa krav är ett måste.

För besöksnäringen är förflyttningen stor. Nöjesparkerna, hotellen, restaurangerna och eventnärningen är ofta tyngda av trånga folksamlingar och hög beläggningsgrad. Det är del av upplevelsen att stå i en kö som aldrig krymper - men kan det nu vara ett minne blott?

Den digitala transformeringen
Nyckeln till att branschen kan rulla igång verksamheterna under 2021 förutom WHO och FHM rekommendationer och ett vaccin som rullas ut tillräckligt fort kommer vara att efterleva kunden/gästen säkerhet och krav på social distansering.

Eftersom det är det nya normala vilket leder till att så alla verksamheter måste erbjuda digitala kösystemet och digital betalning.

Restaurangerna först ut
I restaurangbranschen har många aktörer klivit på tåget under rådande pandemin och flertalet med lyckade resultat. Ett levande exempel är Holy Greens som under pandemin har ökat sin beställningsgrad med 20 % via deras digitala betalning i appen och snittnota medianintäkt har även ökat.

David Egonson, CEO Holy Greens

Näst på tur - Event och mötesindustrin
Event och mötesindustrin är två sektorer som inte har kunnat ställa om eftersom den i stort sätt haft näringsförbud under pandemin.

Det stora drakarna såsom Liseberg, Gröna Lund och Kolmården har redan säkerställt en digital kund upplevelse inklusive betalning och virtuella köer vid entré, attraktioner och matserveringar som efterlever alla krav på socialdistansering.

Men frågan är om det mindre anläggningar och besöksmålen som inte har samma resurser kan ställa om? Finns det något stöd för att dessa verksamheter att hitta rätt lösning som passar deras behov?

Naturlig beteendeförändring
Behovet finns hos båda parter kunden och verksamheterna och den digitala transformationen av virtuella kösystem och digital betalning kommer därför ske utan motstånd inom besöksnäringen om stödet finns.

Tiden är nu kommen och det är ett måste att denna digitala förflyttning sker för att besöksnäringen ska överleva och ibland kan även måsten skapa en nöjdare och tryggare gäst.

About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

Validate Before You Build: Must-Know Steps for Early-Stage Startup Founders (from Minc’s Sprint Program)
Kickstart your startup journey: How Minc's Sprint Program empowers early-stage entrepreneurs
Ny accelerator på Minc ska stötta tillväxten i spelindustrin 
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →