June 23, 2021

Fast Track Capital III övertecknad – mer än 50Mkr till skånska bolag

Fast Track Capital III övertecknad – mer än 50Mkr till skånska bolag

Affärsängelbolaget Fast Track Capital III är ett ängelinvesteringsbolag som förvaltas av Minc och där statliga riskkapitalet Saminvest är medinvesterare. Denna gång genomförs Fast Track Capital III i samverkan mellan Minc och Ideon Innovation i Lund. Målet är att förbättra finansierings- och tillväxtmöjligheterna för inkubator- och acceleratorbolag på både Minc och Ideon Innovation och bygga ett starkare ekosystem i Skåne för finansiering av tidiga bolag. Förutom de 26 miljoner kronor som Fast Track Capital III reste, finns det ytterligare upp till 13 miljoner kronor som Saminvest kan investera tillsammans med utvalda affärsänglar när de gör motsvarande direktinvesteringar i Fast Track Capitals portföljbolag. Totalt kan Fast Track Capital- strukturen bidra med mer än 50 miljoner kronor i investeringskapital till skånska bolag.

Fast Track Capital III AB (FTC3) är ett ängelinvesteringsbolag som förvaltas av Minc, startup-huset i Malmö för unga bolag med hög tillväxtpotential. Fast Track Capital ger affärsänglar möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekt delägare i ett stort antal lovande startups. Fast Track Capital uppmuntrar följdinvesteringar i bolagen och utvalda affärsänglar kan göra följdinvesteringar som Saminvest matchar med samma belopp.

FTC3 är uppföljaren till Fast Track Capital II AB (FTC2) som Minc satte upp i slutet av 2019 och som gjorde ingångsinvesteringar från 2019 till våren 2021. FTC2 kan även göra vissa tilläggsinvesteringar till slutet av 2021. FTC2 har totalt tagit in 28 miljoner kronor. FTC2 har 47 privata investerare varav en tredjedel är kvinnor. FTC2 har hittills investerat i 42 bolag.

Fast Track Capital III AB drivs av Minc i samarbete med Ideon Innovation och kan investera i bolag både på Ideon Innovation och på Minc. FTC3 planerade att ta in 26 miljoner kronor varav 13 miljoner kronor från privata investerare som skulle matchas med 13 miljoner kronor från Saminvest. Eftersom intresset var stort, övertecknades FTC3 och har slutligen 16 miljoner kronor från 65 privata investerare och 10 miljoner kronor från Saminvest. De privata investerarna har gått in med mellan 200 000-400 000 kronor vardera. Både Minc och Ideon Innovation arbetar aktivt för att fler tillväxtföretag ska drivas av kvinnor och en väg mot målet är att fler kvinnor investerar i startups. Målet för FTC3 var att 35 % av investerarna skulle utgöras av kvinnor, utfallet blev 40 %. Det är ett trendbrott och en unikt hög siffra i de här sammanhangen.

Fast Track Capital-strukturen ger en möjlighet för nya investerare att komma i ett sammanhang med kvalitetssäkrade bolag, nätverk med erfarna affärsänglar och lärande. Nya affärsänglar i FTC3 erbjuds en mentor i form av en erfaren investerare för att på ett bättre sätt komma igång och bli nästa generations investerare. Ungefär 30 % av investerarna i FTC3 har ingen investeringserfarenhet i startups sedan tidigare.

Samtidigt är en majoritet av investerarna erfarna och ser FTC3 som en möjlighet att tidigt hitta intressanta bolag och bygga nätverk med andra investerare. En absolut majoritet av investerarna i FTC3 har både förmåga och intresse att göra följdinvesteringar, som är till stort gagn för bolagen.

Sedan de tre piloterna Minc, Sting (Stockholm) och Arctic Business Incubator (Luleå) sattes upp 2018-2019 har ytterligare fem ängelinvesteringsbolag startats över hela Sverige och utgör nu ett viktigt komplement för att på ett effektivt och inkubatornära sätt investera riskkapital i lovande startups.


”Minc arbetar fokuserat för att fler kvinnor ska investera och vi är mycket stolta över utfallet av FTC3,
säger Jeanette Andersson, vd på Minc. Hon fortsätter ”Vi har som en viktig del i vår strategi samverkan för att tillsammans bygga Malmös och Skånes bästa bolag. Att bjuda med Ideon Innovation att vara en del av Fast Track Capital III är helt i linje med den startupkultur som vi vill fortsätta att utveckla. Det är också mycket glädjande att vi har ett så stort förtroende från investerarna, som består av både affärsänglar och family offices. Det finns en stark vilja att bidra till att utveckla entreprenörskap i Malmö och Skåne för allas vårt bästa. Det är extra glädjande att 10 av de 12 första investerarna i FTC1 är med i FTC2 och nu även FTC3”, förklarar Jeanette.


”Vi är väldigt glada över att vi har kunnat medverka till det regionala samarbetet med Minc och Saminvest genom FTC3. Det råder en sprudlande aktivitet och det genereras mycket kunskap i Lund, och i hela Skåne, och för att säkerställa regionens och Sveriges framtida välfärd, är det centralt med god tillgång till tidigt såddkapital för unga spjutspetsbolag. Med FTC3 får Ideon Innovation, arm i arm med Minc, ytterligare ett gränssnitt mot näringslivet och investerarna i regionen”,
menar Anders Nilsson, VD Ideon Innovation.

Ideon Innovation


”Vi gläds åt att vara med och förstärka eko-systemet i södra Sverige så att lovande bolag får bättre möjligheter att växa. Det är särskilt glädjande att Minc och Ideon Innovation samarbetar kring affärsängelprogrammet, vilket vi tror kommer att ge effektivitetsvinster.”
säger Peder Hasslev, vd på Saminvest.

För mer information kontakta:
Jeanette Andersson, vd Minc, jeanette@minc.se
Anders Nilsson, vd Ideon Innovation, an@ideoninnovation.se
Peder Hasslev, vd Saminvest, peder.hasslev@saminvest.se

Om Minc
Startuphuset Minc i Malmö erbjuder ett antal olika tjänster och program som hjälper ambitiösa entreprenörer att växa sina bolag. I dagsläget rymmer huset bland annat Mincs Inkubator, den prisbelönade acceleratorn Fast Track Malmö, Minc Tourism Accelerator samt förinkubatorn Startup Labs. Sedan starten 2002 har över 300 bolag gått igenom något av Mincs program. Minc är ett helägt bolag till Malmö Stad med målsättningen att skapa tillväxt och investeringar i Malmö. Minc förvaltar Fast Track Capital mot en avgift som faktureras respektive Fast Track Capital bolag.

Om Ideon Innovation
Lund Business Incubator, Ideon Innovation, är en företagsinkubator med syfte och förmåga att stödja nystartade företag inom ett flertal teknik- och tillväxtbranscher lokaliserad inom Ideon Science Park med över 400 innovationsföretag och 10 000 anställda. Inkubatorn är en del av Ideons innovationsplattform och central del i Lunds innovationssystem och ägs av Lund Universitet, Lunds kommun och börsnoterade Wihlborgs Fastigheter. Ideon Innovations erbjuder ett utvecklingsprogram för tidiga bolag med ambition och möjlighet att bidra till exponentiell tillväxt, arbetstillfällen och global hållbar impact. Sedan år 2004 har vi arbetat med 300+ startups, som genererar mer än 4 miljarder i omsättning och skapat 3000+ arbetstillfällen.

Om Saminvest
Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder och affärsängelprogram för att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden och indirekt stötta innovativa och snabbväxande företag. Insatserna ska leda till att den svenska näringslivet utvecklas och förnyas. www.saminvest.se

About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

Ny accelerator på Minc ska stötta tillväxten i spelindustrin 
The winners of Minc Innovation Challenge 2021!
Three important tools when digging for gold
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →