July 5, 2021

Daniel Persson - New CEO of Minc

Daniel Persson - New CEO of Minc

Daniel Persson is currently Head of Innovation and Partnerships at Min Doktor and will take up his position as CEO of Minc on the 1 st of November. Daniel will continue Minc’s journey towards contributing to Malmö becoming one of the most attractive cities in the world for startups. (Swedish version below)

A complete startup house with high ambitions
Since being established in 2002 as one of Scandinavia’s first startup incubator programs, Minc has been in constant development. Today, Minc is a complete start-up house that attracts entrepreneurs from all over the world. The board has always had high ambitions, and in 2019 they were further raised with a new vision: to contribute in making Malmö one of the most attractive cities in the world for startups. Daniel Persson will take over the position of CEO after Jeanette Andersson and continue the journey towards reaching that vision.

Years of experience with innovation and leadership
Daniel Persson has a long history of working in change management. He was one of the first key employees at Min Doktor, and today he is responsible for innovation and partnerships. Daniel has been involved in refining and developing business ideas and business models for Min Doktor, and he has worked with organizational development, strategic management and governance, both in the private business sector and the public sector. Prior to Min Doktor, Daniel worked as a digital in a number of industries, including trade, banking and insurance as well as production.

Daniel's broad background with experience from the startup world – having been on My Doctor's journey from 3 to 500 employees, his leadership skills and knowledge of digital transformation have all contributed to the board ultimately deciding that he is the right leader for Minc at this stage, says Jonas Michanek, chairman of Minc.

Wants to help people realize their dreams
Daniel understands the challenges an entrepreneur or new startup faces – he has experienced them himself.

If someone had told me when we sat in our office in the autumn of 2014 that before 2020 we would have created a company that contributed to disruptive change in healthcare, I would probably have said that it is fun to dream. But we succeeded as pioneers in a whole new industry. That experience makes it extra fun for me to give other entrepreneurs the opportunity to realize their dreams, says Daniel.

Focused work to support female entrepreneurship
Daniel Persson will take over as CEO on November 1, 2021. Until then, Minc is led by current CEO Jeanette Andersson who has been an important part of Minc's journey. With her commitment to get more women to start companies, Jeanette was the initiator of Nordic Female Investor Meetup, and she has just contributed to the third round of Fast Track Capital having a large increase in female investors. The goal for FTC3 was that 35% of investors would be women. The outcome was as 40% which is a break in the trend and a uniquely high figure in this context.

Jeanette has done a fantastic job at Minc. We will continue her work and keep making important progress, says Jonas Michanek.

We will return with a longer interview with Daniel Persson in connection with his appointment in November.

__

Daniel Persson utsedd till ny VD för Minc

Daniel Persson, idag chef för affärsutveckling och innovation på Min Doktor, blir ny vd för Minc från och med den 1 november. Daniel ska fortsätta Mincs resa mot att bidra till att Malmö blir en av världens mest attraktiva städer för startups.

Ett komplett startuphus med höga ambitioner
Sedan starten 2002 har Minc varit i ständig utveckling. Verksamheten har gått från att vara en inkubator till ett komplett startuphus som attraherar entreprenörer från hela världen. Styrelsen har alltid haft höga ambitioner för Minc, och under 2019 höjdes de ytterligare med en ny vision: Minc ska vara ett startuphus i världsklass som bidrar till att göra Malmö till en av världens mest attraktiva städer för startups. Daniel Persson blir ny vd efter Jeanette Andersson och den som ska fortsätta driva Minc framåt mot visionen.

Lång erfarenhet av innovation och ledarskap
Daniel Persson har en lång erfarenhet av förändringsarbete. Han var en av de första anställda nyckelpersonerna på Min Doktor och har ansvarat för innovation och affärsutveckling. Han har varit involverad i förädling och utveckling av affärsidé och affärsmodeller, och har även arbetat med organisationsutveckling, strategisk ledning och styrning, både i det privata näringslivet och för offentlig verksamhet. Före uppdraget på Min Doktor kom Daniel från digitaliseringsuppdrag som konsult i ett flertal branscher, bland annat handel, bank och försäkring samt produktion.

– Daniels breda bakgrund med erfarenhet från startupvärlden – att ha varit med på Min Doktors resa från 3 till 500 medarbetare, hans ledarskapsförmåga och kunskap om digital transformation gör att styrelsen ser honom som rätt ledare i detta skede för Minc, säger Jonas Michanek, ordförande på Minc.

Vill bidra till att förverkliga folks drömmar
Daniel förstår de utmaningar en entreprenör eller nystartat bolag står inför – han har upplevt dem själv.

Om någon hade sagt till mig när vi satt på vårt kontor hösten 2014 att vi före 2020 skulle ha skapat ett bolag som bidragit till disruptiv förändring av vården hade jag förmodligen sagt att det är kul att drömma. Men vi lyckades som pionjärer i en helt ny bransch. Med den erfarenheten i bagaget ska det bli extra roligt att få ge fler entreprenörer möjlighet att realisera sina drömmar, säger Daniel Persson.

Fokuserat arbete för att fler kvinnor ska driva tillväxtbolag
Daniel Persson tillträder som vd den 1 november 2021. Fram till dess leds verksamheten av nuvarande vd Jeanette Andersson, som har varit en viktig del av Mincs resa. Med sitt engagemang för att få fler kvinnor att starta bolag var Jeanette initiativtagare till Nordic Female Investor Meetup, och hon har just medverkat till att tredje rundan av Fast Track Capital hade en stor ökning av kvinnliga investerare. Målet för FTC3 var att 35 % av investerarna skulle utgöras av kvinnor. Utfallet blev hela 40 % vilket är ett trendbrott och en unikt hög siffra i sammanhanget.

– Jeanette har gjort ett fantastiskt arbete som vi ska fortsätta förvalta och ta vidare, säger Jonas Michanek.

Vi återkommer med en längre intervju med Daniel Persson i samband med hans tillträde i november.

Om Minc
Startuphuset Minc i Malmö har ett komplett erbjudande för ambitiösa entreprenörer som vill få sina bolag att växa. I dagsläget rymmer huset bland annat Mincs Inkubator, den prisbelönade acceleratorn Fast Track Malmö, Minc Tourism Accelerator samt förinkubatorn Startup Labs. Sedan starten 2002 har över 300 bolag gått igenom ett av Mincs program. Dessutom förvaltar Minc även ängelinvesterarbolaget Fast Track Capital, och har ett starkt nätverk av investerare. Minc ägs helt av Malmö Stad med målsättningen att skapa tillväxt och investeringar i Malmö.

About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

Validate Before You Build: Must-Know Steps for Early-Stage Startup Founders (from Minc’s Sprint Program)
Kickstart your startup journey: How Minc's Sprint Program empowers early-stage entrepreneurs
Ny accelerator på Minc ska stötta tillväxten i spelindustrin 
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →