April 13, 2021

Ägandeskap är makt - och det måste fördelas

Ägandeskap är makt - och det måste fördelas

Krönika: Jeanette Andersson, CEO Minc

Tittade med intresse och viss frustration på Ekonomibyråns avsnitt "Vit man äger".

Vi har vetat under flertalet år att endast en bråkdel av riskkapitalet går till bolag som drivs av kvinnor, att vi på detta sätta missar ett antal möjligheter att investera i till exempel kvinnors hälsa, och att kvinnor faktiskt bedöms på andra meriter än män i finansieringssammanhang. Som nämndes i ett inslag i programmet förmår inte ens det statliga riskkapitalet att investera mer jämställt.

I dessa sammanhang tycker man alltid att det tar förbaskat lång tid och att förbättringar och förändringar är långsamma eller till och med obefintliga. Tänk till exempel på förbättringarna som skedde i svenska bolags styrelsesammansättningar inför hotet om kvotering och utvecklingen bakåt som skett efter att det stod klart att hotet inte blev verklighet.

Ett antal saker har däremot blivit bättre; VC-bolag har idag betydligt fler kvinnor som investment managers – kvinnor som oftast har en egen framgångsrik resa bakom sig som entreprenörer inom startupvärlden.

Inom vissa branscher är fördelningen betydligt jämnare, till exempel inom life science och bioteknik. Det finns flera inspirerande förebilder idag och det finns, i alla fall på papperet, en stark uttalad vilja att investera i bolag som drivs av kvinnor. Men när det kommer till techföretag är det nästan öken – jag vet våldsamt få till exempel SaaS-bolag i Skåne som drivs av kvinnor. Varför är det så?

Minc har en tydlig ambition – år 2024 ska hälften av bolagen i våra program drivas av kvinnor och häften av bolagen som tar in kapital ska drivas av kvinnor. För att nå hela vägen är vi övertygade om att det krävs en tydlig målbild.

Vad vi gör så här långt är bland annat satsningen på Tech Lab och techcoacher – vi tror att en lägre tröskel för att använda teknik för att lösa problem gör att vi kan nå nya målgrupper. (Ja, vi vet att kvinnor kan bygga techföretag redan idag – men erkänn att det är väldigt få som gör det).

33% av de 47 investerarna i vårt ängelinvesteringsbolag Fast Track Capital II är kvinnor. FTC2 hade vid slutet av 2020 investerat i 28 bolag – 5 av dessa har en eller flera kvinnor som grundare, 9 har mixade teams. Av det investerade kapitalet på cirka 14 miljoner kronor har 24% gått till bolag med kvinnor som grundare och 32% till mixade team.

Under våren sätter vi upp Fast Track Capital III med målet att minst 35 % av investerarna ska vara kvinnor.

Så visst går det framåt och det ser rimligen betydligt bättre ut i de tidigaste investeringarna och utvecklas i rätt riktning. Nästa utmaning är att relationen ska bestå även i de stora investeringarna. Annars kommer vi att få en fin statistik på fördelning av antal bolag, men en fortsatt gigantisk skillnad när det kommer till faktiskt investerat kapital.

Ingen sitter på lösningen – för då hade situationen sett annorlunda ut. Men med en stark önskan att förändra, förebilder, stöd och framförallt ett öppet sinne och utrymme för att testa nya sätt och metoder är jag övertygad om att vi kan skapa en tydlig och varaktig förändring. Världen har inte råd med något annat.

Jeanette Andersson, CEO

About Minc

At Minc, we believe in creating something bigger than yourself. We offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market in-house. Our international network of advisors and award-winning programs will help your startup scale faster and smarter. Welcome to the startup house of Malmö.

Related Posts

Validate Before You Build: Must-Know Steps for Early-Stage Startup Founders (from Minc’s Sprint Program)
Kickstart your startup journey: How Minc's Sprint Program empowers early-stage entrepreneurs
Ny accelerator på Minc ska stötta tillväxten i spelindustrin 
What are you waiting for?

Bring your ideas to success

Explore our programs →