Events at Minc

GDPR – Vad innebär den nya Dataskyddsförordningen?

Date:

Tuesday, November 7, 2017

Location:

Minc, Anckargripsgatan 3, 211 19, Malmö

Time:

9:00 am

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Många företag och organisationer med digitala lösningar kommer nu behöva ta dessa frågor på allvar, stora bötesbelopp väntar de organisationer som inte följer dessa nya lagar. Den nya lagstiftningen kommer att ge den registrerade personen större rättigheter och medför större skyldigheter för de som behandlar personuppgifter.

Speaker:

Henrik Nermar har en lång erfarenhet från IT-branschen. Idag jobbar Henrik inom Informationssäkerhet och hjälper organisationer med att förbereda sig för GDPR.

Upcoming events

Sign up to our community newsletter to stay up to date on startup news from Minc, as well as any upcoming events.  
If you have any questions, please contact Dzenis.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.